A doua șansă

de | mai 30, 2022 | Noutati

a doua sansa

Distribuiti acest articol

Proiectul A DOUA ȘANSĂ – Regulamentul și Formularul de înscriere

1. ORGANIZATORUL SI PARTENERII PROIECTULUI

Proiectul A DOUA ȘANSĂ” este organizat de către Fundația Dan D. Voiculescu, cu sediul în Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, nr. 31-41, Vila 35, Sector 1, București,

în parteneriat cu:

Regulamentul este întocmit de Organizator și va fi făcut public în formă electronică pe site-urile partenerilor proiectului: facias.rofundatiadanvoiculescu.ro și fedevo.ro. Regulamentul poate fi solicitat de către orice persoană prin trimiterea unui email la adresa de e-mail [email protected]

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare numai după anunțarea acestora în mod public, prin postarea unui anunț pe site-ul partenerilor.

Participanții la proiect sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament.

2. DURATA PROIECTULUI

Proiectul „A DOUA ȘANSĂ” se desfășoară în perioada 01.06.2022-01.12.2023.

3. PARTICIPANȚII LA PROIECT

Proiectul se adresează persoanelor cu capacitate de exercițiu deplină, cu vârsta peste 18 ani care doresc să performeze în viață, să își împlinească destinul, să își găsească vocația, să își atingă potențialul sau care consideră că nu s-au realizat pe plan profesional și social din cauza unor situații externe lor (care nu au ținut de o opțiune personală) și care au nevoie de îndrumare, sprijin pentru a-și reconstrui traseul profesional și social.

Prin performanță se înțelege realizarea planurilor rezonabile pe care și le-a propus o persoană pentru a se considera împlinită spiritual și/sau material.

Proiectul este organizat și se desfășoară pe teritoriul României. Proiectul se adresează inclusiv românilor din diaspora. Pentru obținerea de informații suplimentare cei interesați pot trimite un email pe adresa [email protected]

4. DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul “A DOUA ȘANSĂ” constă în realizarea unui dialog cu prof. Dan Voiculescu, la sediul FACIAS din str. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 70E, sector 1, București sau prin apel video. În urma discuției, vor fi trase o serie de concluzii menite a-l îndruma pe participantul la proiect pe drumul către ”A DOUA ȘANSĂ”.

5. MECANISMUL DE DERULARE A PROIECTULUI

 1. Înscrierea în proiect se va face NUMAI ONLINE prin completarea formularului publicat pe site-urile: facias.ro, fundatiadanvoiculescu.ro și fedevo.ro.
 2. Fiecare persoană va completa o singură dată formularul, pe unul dintre site-urile mai sus menționate. Un participant poate transmite o singură aplicație.
 3. Pentru a intra în etapa de selecție, în scopul pregătirii întâlnirii cu prof. Dan Voiculescu, aplicația trebuie să conțină toate informațiile solicitate în formular, un CV actualizat cu o fotografie recentă și o descriere a momentelor decisive din viața celui care se înscrie în proiect și a motivelor pentru care acesta nu se simte împlinit.
 4. Selecția va fi realizată de către o comisie formată din câte un reprezentant al Organizatorului și al Partenerilor proiectului pe baza informațiilor din formularul completat online. Comisia va fi prezidată de reprezentantul Organizatorului.
 5. În analiza aplicațiilor, comisia va avea în vedere următoarele:
  • Tipul problemei sesizate;
  • Urgența situației ce se dorește a fi discutată;
  • Disponibilitatea de a face sacrificii pentru a obține o ”A DOUA ȘANSĂ”;
  • Rezonabilitatea/posibilitatea obținerii unei ” a doua șanse”;
  • Persoanele indicate în formularul de aplicație care pot da referințe despre cel care se înscrie în proiect.
 6. Întâlnirea cu prof. Dan Voiculescu va avea o durată de aprox. 60 de minute. În cadrul discuției vor fi abordate, în principal, momentele decisive din viața participantului la proiect și motivele pentru care nu se simte împlinit.
 7. Programările vor fi anunțate telefonic cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru participarea la întâlnire. Orice modificare a acestui program va fi anunțată cu minim 48 de ore înainte de data discuțiilor. În cazuri excepționale, anunțul modificărilor de program se poate face și cu min. 3h înainte de ora stabilită pentru desfășurarea discuțiilor.
 8. Persoanele programate vor confirma în max. 72 de ore de la primirea invitației participarea la discuțiile din cadrul proiectului „A DOUA ȘANSĂ” prin transmiterea unui email pe adresa [email protected] Întâlnirea poate fi reprogramată o singură dată pentru o dată și o oră ulterioare.
 9. În funcție de fiecare situație în parte, discuția inițială poate fi urmată și de alte întâlniri cu experți și/sau specialiști, în funcție de domeniul din care provine respectiva situație.

6. RESPONSABILITATE

6.1. Participarea la acest Proiect implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

6.2. Discuțiile din cadrul Proiectului “A DOUA ȘANSĂ” au un caracter strict consultativ și confidențial și nu generează nicio formă de responsabilitate juridică a organizatorului și a partenerilor proiectului pentru declarațiile sau acțiunile ulterioare ale persoanelor care participă la dialog.

6.3. În cadrul acestui proiect nu vor fi percepute beneficiarilor niciun fel de taxe.

7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

7.1. În vederea desfășurării Proiectului, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate, în calitate de Operatori, în conformitate cu prevederile legale in vigoare de către:

 • Fundația Dan D. Voiculescu, cu sediul în București, Sector 1, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, nr. 31-41, Vila 35, Cam.1,
 • Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), cu sediul în Șoseaua Gheorghe – Ionescu Sisești nr. 70E, sector 1, București,
 • Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, cu sediul in str. Grigore Mora, nr. 11, sector 1, București,
 • Fundația pentru Educație și Vocație, cu sediul social în București, Bd. Mareșal Averescu nr. 15B/C, Etaj 1, Cod Fiscal 28028281.

7.2. Organizatorul și partenerii se obligă să respecte prevederile legale privind protecția si prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date pe toata durata derulării proiectului și ulterior acesteia.

8. ÎNCETAREA PROIECTULUI

8.1. Proiectul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului și Partenerilor, din motive independente de voința acestora, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Proiectului.

9. LITIGII

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Parteneri, pe de o parte, și participanți, pe de altă parte, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Proiectului se vor soluționa pe cale amiabilă.

10. ALTE CLAUZE

Prezentul Regulamentul intră în vigoare la data demarării proiectului, respectiv pe 1 iunie 2022 și este valabil pe toată durata desfășurării acestuia, respectiv pana la data de 01.12.2023.

Înscriere proiect „A doua șansă”

Dați-ne un exemplu:

Nominalizați câteva persoane care consideră că vă cunosc și v-ar putea recomanda:

Trimiteți împreună cu formularul si următoarele documente: