Politica de cookie-uri și tehnologii conexe

Prezenta Notă de informare a fost redactată pentru clienții și utilizatorii site-ului www.fedevo.ro și va fi actualizată periodic potrivit dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Scopul prezentei Note de Informare este de a vă informa cu privire la:

 1. Definițiile termenilor utilizați în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 2. Cine este administratorul fedevo.ro
 3. Unde ne puteți găsi și cum ne puteți contacta
 4. Ce date cu caracter personal poate FEDEVO colecta despre dumneavoastră
 5. Modul de colectare a datelor cu caracter personal și perioada de stocare
 6. Scopul și temeiul legal al procesărilor
 7. Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți
 8. Care sunt drepturile pe care le aveți privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cum le puteți exercita efectiv
 9. Datele cu caracter personal ale copiilor. Nu procesăm date ale copiilor sub 16 ani!
 10. Ce măsuri de securitate ia FEDEVO pentru protecția datelor cu caracter personal
 11. Modificările prezentei Note de Informare
 12. Informații privind autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal

 

 1. Definițiile termenilor utilizați în domeniul protecției datelor cu caracter personal

ANSPDC este abrevierea denumirii Autorității Naționale de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor, autoritate publică independentă din România responsabilă cu asigurarea respectării protecției datelor cu caracter personal;

Datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Restricționarea prelucrării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operatorul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoană împuternicită de operator este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Destinatar poate fi orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau un alt organism, la care sunt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă sunt terți sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete particulare în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau a statelor membre nu sunt considerate entități destinatare; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice trebuie să respecte normele aplicabile de protecție a datelor în conformitate cu scopurile prelucrării;

Parte terță poate fi o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimțământ al persoanei vizate reprezintă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Încălcarea securității datelor cu caracter personal reprezintă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la: distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal, prelucrarea acestora într-un alt mod sau la accesul neautorizat la acestea;

 1. Cine este Fundația pentru Educație și Vocație

www.FEDEVO.ro este site-ul oficial al Fundației pentru Educație și Vocație denumită în continuare ”FEDEVO” persoană juridică română, cu sediul în Bd. Mareșal Averescu nr. 15B, Et. 1, Sector 1, București.

Potrivit dispozițiilor Regulamentului GDPR, FEDEVO este operator cu privire la datele dumneavoastră  cu caracter personal.

Potrivit dispozițiilor Regulamentului GDPR, în raport cu datele cu caracter personal prelucrate atât prin intermediul site-ului www.fedevo.ro, FEDEVO are calitatea de operator al datelor cu caracter personal, iar vizitatorii site-ului și persoanele care se înscriu la programele noastre au calitatea de persoane vizate.

FEDEVO respectă confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal depunând toate eforturile pentru a se asigura că toate datele cu caracter personal sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite și legitime, în conformitate cu principiile Regulamentului GDPR.

 1. Unde ne puteți găsi și cum ne puteți contacta

Pentru orice informație cu privire la datele cu caracter personal pe care noi le prelucrăm ne puteți contacta:

 • prin e-mail la adresa: []
 • telefonic la: (+40) []
 1. Ce date cu caracter personal poate colecta FEDEVO despre dumneavoastră

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră astfel încât să aveți control asupra tipului de informații pe care ni le furnizați.

Pentru a identifica mai ușor datele cu caracter personal pe care noi le prelucrăm le-am grupat în mai multe categorii în funcție de scopurile prelucrării.

Astfel, datele colectate de către FEDEVO pot include:

Clasa A –  participanții la activitățile organizate nume, prenume, adresă de e–mail și numărul de telefon ale părinților care își înscriu copiii la activitățile organizate;

nume, prenume și vârsta copiilor înscriși la activitățile organizate;

orice alte date cu caracter personal pe care considerați să ni le comunicați prin înscrierea acestora în secțiunea destinată detalierii motivului pentru care persoana vizată dorește să se înscrie la activitățile organizate;

Datele din această categorie sunt necesare înscrierii la activitățile organizate de FEDEVO, respectiv pentru încheierea raportului contractual și desfășurării activității.

Clasa B – persoanele înscrise la newsletter-ul FEDEVO nume, prenume și adresă de e-mail;

 

Clasa C – vizitatorii site-ului FEDEVO date esențiale – informații tehnice standard de conectare la internet, care pot include: informații despre computerul sau dispozitivul utilizat pentru a accesa site-ul nostru (tipul dispozitivului, sistemul de operare, rezoluția ecranului, limba, țara în care vă aflați, tipul browser-ului web folosit etc.), o versiune trunchiată a adresei IP sau preferințele dumneavoastră cu privire la cookie-urile care prelucrează datele cu caracter personal;

totodată utilizăm serviciile unui terț pentru a verifica dacă utilizatorii noștri sunt persoane sau roboți;

* IP – ul este colectat și stocat într-un format anonimizat prin suprimarea ultimului octet, astfel încât IP-ul complet nu ajunge niciodată la serverele noastre;

date neesențiale – date statistice cum ar fi: orașul de unde se realizează conexiunea cu site-ul nostru, informații demografice, numărul vizitatorilor, intervalul și durata accesării site-ului, ponderea de vizualizare a secțiunilor, precum și alte informații privind interesele și acțiunile online ale vizitatorilor site-ului nostru;

Clasa D – date procesate prin intermediul platformelor de social media numele și imaginea profilului dumneavoastră, precum și orice alte date cu caracter personal pe care considerați să ni le comunicați prin intermediul canalelor de comunicare oferite de către platformele de social media sau prin intermediul comentariilor pe care doriți să ni le oferiți.
 1. Modul de colectare a datelor cu caracter personal și perioada de stocare

Modul de colectare a datelor

Colectarea datelor cu caracter personal se realizează în două modalități:

 1. prin transmiterea acestora voluntară efectuată de către persoana vizată cu ocazia:
 2. completării formularului de înscriere la activitățile organizate – Clasa A de date;
 3. completării formularului de înscriere la newsletter-ul FEDEVO – Clasa B de date;
 • utiizării cookie-urilor neesențiale aflate pe site-ului fedevo.ro, – Clasa C de date;
 1. contactării FEDEVO prin intermediul platformelor de social media – Clasa D de date;
 2. prin colectare automată cu ocazia accesării site-ului fedevo.ro, prin intermediul cookie-urilor – Clasa C de date.

Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt păstrate pentru o perioadă limitată conform scopului prelucrării și a dispozițiilor legale aplicabile fiecărei categorii de date.

În general, datele cu caracter personal din:

Clasa A –  participanții la activitățile organizate sunt stocate în scopul încheierii relației contractuale pe o perioadă de 5 ani de la încetarea raporturilor contractuale sau pentru o perioadă de 30 de zile de la momentul refuzării ofertei noastre;
Clasa B – persoanele înscrise la newsletter – ul FEDEVO sunt stocate pe toată durata cât rămâneți abonat la newsletter – ul FEDEVO, respectiv până solicitați dezabonarea de la newsletter;
Clasa C – vizitatorii site-ului FEDEVO  sunt stocate potrivit perioadelor indicate în Cookie Policy;

 

Clasa D – vizitatori ai platformelor de social media sunt stocate în scopul încheierii relației contractuale pe o perioadă de 5 ani de la încetarea raporturilor contractuale sau pentru o perioadă de 30 de zile de la momentul refuzării ofertei noastre;

FEDEVO asigură ștergerea corespunzătoare a datelor cu caracter personal a căror procesare nu mai este necesară.

 1. Scopul și temeiul legal al procesărilor
Clasa A –  participanții la activitățile organizate FEDEVO prelucrează datele cu caracter personal ale părinților pentru înscrierea copiilor și încheierea contractului aferent în vederea participării lor la activitățile organizate.

De asemenea, FEDEVO prelucrează și datele persoanale ale copiilor înscriși, furnizate în prealabil de către părinți, pentru a asigura prezența, participarea și implicarea acestora în toate activitățile ce urmează a fi desfășurate în cadrul programului nostru.

Având în vedere faptul că secțiunile website-ului sunt accesibile tuturor utilizatorilor, datele cu caracter personal ale părinților și ale participanților pot fi introduse de către oricare dintre aceștia în mod reciproc.

FEDEVO procesează aceste date cu caracter personal în temeiul Art. 6 alin. 1 litera b) al Regulamentului GDPR, care ne permite să prelucrăm datele cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru executarea unui contract.

Clasa B – persoanele înscrise la newsletter – ul FEDEVO FEDEVO prelucrează datele cu caracter personal ale clienților săi în vederea comunicării ultimelor noutăți referitoare la activitatea desfășurată de FEDEVO.

FEDEVO procesează aceste date cu caracter personal în temeiul Art. 6 alin. 1 litera a) al Regulamentului GDPR, care ne permite să prelucrăm datele cu caracter personal atunci când persoana vizată și-a dat consimțământul.

Clasa C – vizitatorii site-ului FEDEVO FEDEVO prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului web în următoarele scopuri și temeiuri:

date esențiale – datele tehnice standard de conectare sunt necesare pentru a asigura din punct de vedere tehnic funcționalitatea, optimizarea și securitatea site-ului nostru web; în scopul asigurării securității site-ului, folosim serviciile unui terț pentru verificarea dacă site-ul este accesat de persoane sau roboți prin îndeplinirea unei sarcini care presupune interacțiune umană

Datele tehnice sunt procesate pentru a vă facilita accesul la site-ul nostru (de exemplu, pentru a ajusta dimensiunea site-ul potrivit caracteristicilor dispozitivul utilizat), pentru a recunoaște și a opri orice utilizare necorespunzătoare a site-ului, etc.

Datele cu caracter personal din această categorie sunt procesate în temeiul dispozițiilor Art. 6 alin. 1 litera f) din Regulamentul GDPR, care ne permite să prelucrăm datele personale atunci când acestea sunt necesare în scopul intereselor noastre legitime – funcționalitatea site-ului web.

date neesențiale – datele cu caracter personal din această categorie sunt colectate pentru a îmbunătăți serviciile noastre, precum și în scopuri de marketing.

Este posibil să colectăm date statistice agregate analitice, așa cum acestea au fost mai sus definite, folosind cookie-uri create de alte companii precum Google Analytics.

Conform politicii Google Analytics, „Google Analytics este un instrument simplu, ușor de utilizat, care îi ajută pe proprietarii de site-uri să măsoare modul în care utilizatorii interacționează cu conținutul unei pagini web.”

Puteți dezactiva sau restricționa transmiterea cookie-urilor modificând setările browser-ului utilizat. Totodată, cookie-urile care sunt deja stocate pot fi șterse în orice moment.

Pentru mai multe informații legate de cum puteți modifica sau șterge datele prelucrate de către fiecare cookie, consultați secțiunea Cookie Policy.

Datele cu caracter personal din această categorie sunt procesate în temeiul dispozițiilor Art. 6 alin. 1 litera a) din GDPR – consimțământul persoanei vizate.

Alte prelucrări efectuate în scopuri de marketing pentru servicii similare (soft-opt in) Prelucrarea datelor cu caracter personal obținute cu ocazia raporturilor contractuale întemeiază diverse comunicări efectuate către dumneavoastră (soft-opt in) în scop de informare și marketing cu privire la servicii și produse similare celor achiziționate anterior.

Datele cu caracter personal din această categorie sunt procesate în temeiul dispozițiilor Art. 6 alin. 1 litera f) din Regulamentul GDPR, care ne permite să prelucrăm datele personale atunci când acestea sunt necesare în scopul intereselor noastre legitime – funcționalitatea site-ului web.

Clasa D – vizitatori ai platformelor de social media În funcție de scopul în care suntem contactați, prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor care ne contactează în scopuri precum: transmiterea de oferte, încheierea de noi raporturi contractuale sau în vederea soluționării plângerilor și cererilor transmise.

FEDEVO procesează aceste date cu caracter personal în temeiul Art. 6 alin. 1 litera b) al Regulamentului GDPR, care ne permite să prelucrăm datele cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru încheierea/executarea unui contract.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți

În derularea activităților sale FEDEVO nu va divulga sau transfera, în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal către terți, indiferent dacă aceștia sunt situați în Romania, în restul UE, sau în afara UE.

Membrii și angajații noștri

Membrii și angajații FEDEVO care au acces la date cu caracter personal au fost instruiți să respecte securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal cu care iau contact în desfășurarea activității de serviciu. Accesul membrilor și angajaților FEDEVO este restricționat doar la informațiile de care aceștia au nevoie pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

Furnizorii de servicii

În vederea desfășurării activității și programelor organizate, colaborăm cu diverși parteneri care contribuie la desfășurarea proiectelor noastre și, inevitabil, punem la dispoziția acestora câteva din datele dumneavoastră cu caracter personal.

În aceste cazuri, transmiterea datelor cu caracter personal va fi limitată doar la datele strict necesare partenerilor pentru a desfășura activitățile necesare în cadrul proiectelor noastre și avem implementate clauze contractuale prin care ne asigurăm că aceștia respectă prevederile prezentei politici de confidențialitate, precum și întreaga legislație aplicabilă.

De asemenea, încercând să facem tot ce este mai bun în industria noastră, uneori, alegem să colaborăm și cu alte companii pentru a ne facilita anumite funcții tehnice sau administrative care intră în obiectul acestora de activitate precum: servicii de facturare, servicii de gestionare a stocurilor, servicii de plată cu cardul, găzduirea adreselor de e-mail, servicii de stocare a datelor, servicii de marketing, servicii juridice, servicii de comercializare a produselor online etc.

În cazurile în care decidem să apelăm la terți pentru a beneficia de serviciile acestora, ne vom asigura că aceștia respectă dispozițiile Regulamentului GDPR și le vom oferi doar informațiile de care au nevoie pentru a-și îndeplini funcțiile specifice.

Cerințe legale

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate autorităților, instanțelor, organelor, instituțiilor abilitate dacă această prelucrare este necesară în conformitate cu legislația în vigoare.

 1. Care sunt drepturile pe care le aveți privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cum le puteți exercita efectiv

FEDEVO în calitate de operator, a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că următoarele drepturi ale persoanelor vizate sunt respectate:

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, de a avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate;

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal procesate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat incluzând și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate de către operator. Rectificarea trebuie comunicată de către operator, fiecărui destinatar la care au fost transmise datele persoanei vizate, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a solicita să vă fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (i) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru realizarea prelucrării; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor în cazul în care: (i) contestați exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; (ii) prelucrarea este ilegala și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora; (iii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; (iv) vă opuneți prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automat

Aveți dreptul de a de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. În acest sens, menționăm faptul că FEDEVO nu utilizează aplicații informatice, algoritmi, inteligență artificială sau automatizări pentru a lua decizii automate (fără intervenția factorului uman) și care să vă producă efecte juridice.

Pentru a vă exercita drepturile mai sus enumerate ne puteți trimite cererea dumneavoastră, (însoțită de datele dumneavoastră de contact) atât electronic la adresa de e-mail [] cât și prin poștă cu scrisoare recomandată și confirmare de primire la adresa: Bd. Mareșal Averescu nr. 15B, Et. 1, Sector 1, București.

 1. Datele cu caracter personal ale copiilor.

FEDEVO colectează date cu caracter personal ale copiilor cu vârsta sub 16 ani doar dacă aceștia au fost înscriși, de către părinții lor sau reprezentanții legali, să participe la proiectele organizate de noi.

Altfel, FEDEVO nu prelucrează datele personale ale copiilor cu vârsta sub 16 ani. Dacă aveți sub 16 ani, vă rugăm să nu ne transmiteți nicio dată cu caracter personal a dumneavoastră.

 1. Ce măsuri de securitate ia FEDEVO pentru a proteja datele cu caracter personal procesate

FEDEVO și-a asumat responsabilitatea de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind protecția vieții private, asigurării securității datelor cu caracter personal, precum și în vederea evitării pierderii, alterării, accesului, modificării, distrugerii sau dezvăluirii neautorizate a datelor, după cum urmează:

 1. angajații și colaboratorii FEDEVO care au acces la bazele de date sunt expres nominalizați; accesul la sistemul informatic se realizează utilizând conturi și parole individuale care sunt modificate periodic;
 2. toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii care sunt în contact cu datele cu caracter personal acționează în conformitate cu principiile și politicile privind prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute de legislația aplicabilă. Astfel, aceștia au fost informați și au obligația să respecte dispozițiile Regulamentului GDPR prin semnarea Acordurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal sau ca efect al legii;
 3. angajații și colaboratorii FEDEVO au acces doar la datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor proprii și numai în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor;
 4. calculatoarele și terminalele utilizate pentru accesarea sistemului informatic sunt protejate prin parolă și au actualizări de securitate antivirus, antispam și firewall;
 5. datele cu caracter personal sunt imprimate, doar de către utilizatorii autorizați, dacă este necesar pentru realizarea activității sau potrivit obligațiilor legale;

Vă rugăm, de asemenea, selectați cu atenție ce date cu caracter personal alegeți să trimiteți, inclusiv la adresele de e-mail indicate pe site.

Internetul sau e-mailurile nu sunt spații impenetrabile, iar o eroare tehnică inopinată poate provoca un eveniment nefericit care să implice datele cu caracter personal transmise.

 1. Link-uri către alte site-uri web

Pe site-ul nostru puteți găsi link-uri și către alte organizații sau pagini web. Această Notă de Informare nu acoperă și datele cu caracter personal prelucrate de către aceștia.

Dacă decideți să accesați link-urile afișate pe site, vă încurajăm să citiți cu atenție Nota acestora de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În general Nota de informare poate fi găsită în partea de jos a site-urilor web.

 1. Modificările prezentei Note de Informare

Având în vedere că avem în plan să ne dezvoltăm și să vă oferim servicii noi, vom fi nevoiți să actualizăm prezenta Notă de Informare.

Vă asigurăm că modul în care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal este în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru a va proteja și informa corect, prezenta Notă de Informare va fi constant actualizată prin publicarea ultimei sale versiuni, fără a efectua însă o notificare prealabila în acest sens.

Vă invităm să consultați periodic aceasta Nota de Informare pentru o informare exacta cu privire la categoriile, scopurile și modurile în care FEDEVO procesează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa: [email protected]

 1. Autoritatea responsabilă cu supravegherea respectării Regulamentului GDPR

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate de către FEDEVO, aveți posibilitatea de a ne comunica acest lucru la adresa: [] sau de a vă adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele: