Descrierea proiectului

În perioada iulie – decembrie 2022, Fundația pentru Educație și Vocație alături de Primăria Sectorului 3 implementează proiectul „De la vocație, prin experiență, la performanță” – o campanie de informare, conștientizare și sensibilizare a liceenilor cu privire la importanța testării vocaționale și a consilierii în carieră, ca piloni fundamentali în traseul lor profesional. Proiectul este conturat sub egida programului MyWaY, un „super expert” care sprijină adolescenții în parcurgerea pașilor demersului lor aspirațional și formarea ca viitori lideri. „De la vocație, prin experiență, la performanță” se adresează elevilor din clasele a X-a și a XI-a, de la Colegiul Național „Matei Basarab” și de la Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”, instituții aflate pe raza Sectorului 3, ca beneficiari direcți, precum și părinților acestora, ca beneficiari indirecți.

Proiectul vizează consilierea în carieră cu accent pe testarea vocațională și implementarea unor stagii de practică (internship) realizate la companiile partenere, în următoarele domenii: medicină, mediul de afaceri, psihologie, management turistic și hotelier, Horeca, juridic, jurnalism, marketing și comunicare, finanțe-bănci, resurse umane, arhitectură.  

CARACTERUL INOVATOR

Proiectul vizează aspectul de învăţare experienţială şi participativă, apărut din nevoia tinerilor de a alege ceea ce li se potrivește, cu atât mai mult cu cât provocările postpandemice transferă acest demers spre o abordare sistemică rezilientă.

În societatea de astăzi, opțiunea pentru carieră este un subiect serios și presupune să îți identifici pasiunile și potențialul, să parcurgi demersuri de conștientizare, clarificare, evaluare și actualizare a sistemului de valori, esențiale în formarea unor viitori lideri.

Dubla abordare pe care o propune: diseminarea în rândul profesorilor/diriginților și a consilierilor școlari în liceele din Sectorul 3 și crearea unui KIT educațional (testimoniale video, filmul proiectului , RED – resurse educaționale deschise), ca un model de bune practici pentru tinerii care sunt în fața unui punct de maximă asumare, de a-și alege propriul drum vocațional.

Plus valoarea proiectului constă în participarea elevilor la un stagiu de internship, îmbinând teoria studiată  cu practica dobândită la activitățile zilnice din diverse departamente ale companiilor partenere. Liceenii vor avea o viziune mult mai clară asupra viitorului lor, alegând conștient și asumat.

RELEVANȚA PROIECTULUI

La nivelul comunităţii educaţionale din Sectorul 3, specific, proiectul urmăreşte şi respectă obiectivele proiectelor educative prin desfăşurarea unei serii de activităţi similare precum: consiliere și orientare profesională a elevilor claselor X-XI, module de practică – internship, campanii de conștientizare privind beneficiile aduse prin participarea și derularea activităților care susțin procesul de orientare școlară și vocațională prin administrarea și interpretarea testului vocațional, activități interactive și de informare care să ajute elevul să se integreze cu ușurință într-un parcurs profesional coroborat cu propria vocație.

  • Psihologic: creșterea încrederii de sine a elevilor şi sprijin în încercarea lor de a-şi construi o identitate socială pozitivă, satisfacerea nevoii de valorizare personală. Experiența personalizată oferită de proiect reprezintă o valoare adăugată și constă în participarea efectivă la un demers autentic de „învățare prin practică”.
  • Pedagogic: existența unei proceduri eficiente, experiențiale, de orientare şcolară şi profesională este o premisă a deschiderii şcolii faţă de problemele comunitătii. Promovarea unor metode pozitive și eficiente de educare socio-emoțională a elevilor este in acord cu egalitatea de şanse, incluziunea şi diversitatea în educaţie.
  • Socio-Economic: calificarea profesională este o etapă indispensabilă în integrarea socio-economică, apartenența la clasa socială și comunitate.

Etapele proiectului

Etapa 1- Întâlnire cu psiholog specializat și consilierul educațional
Etapa 2 - Testare vocațională

În cadrul proiectului „De la vocație, prin experiență, la performanță”, este folosit chestionarul vocațional Jackson (JVIS), care le oferă tinerilor o hartă cu interesele de care aceștia pot ține cont atunci când își gândesc parcursul profesional.

Etapa 3 - Orientare vocațională

În această etapă se derulează o întâlnire între participantul în program și echipa formată din psiholog specializat și consilier educațional, în urma căreia liceenilor le este oferit un feedback, dar și raportul de evaluare pe baza testului ce constă în concluzii si recomandări.

Etapa 4 - Internship la o companie parteneră

În urma discuțiilor din etapa anterioară, elevii vor alege pentru sesiunea de practică o companie parteneră din domeniul de activitate pe care îl consideră atractiv.

Etapa 5 - Sesiune colectivă de mentorat cu business coach

Sesiunea de mentorat este susținută de Monica Dudoiu – Business & Executive Coach, Professional Certified Coach (PCC) acreditat internațional de către International Coach Federation (ICF), Trainer și Facilitator.

Etapa 6 - Realizare KIT Resurse Educaționale Deschise
Resursele Educaționale Deschise – Indicator al educației sustenabile, bazate pe învățarea digitală, care vor fi postate pe site-urile celor două licee, astfel încât să fie utilizate ca exemple de bune practici pentru toți elevii din comunitate.

    • 52 de testimoniale video ale participanţilor – fiecare elev din grupul țintă va realiza câte un testimonial video de maximum 3 minute în care va împărtăși experiența din cadrul proiectului. Aceste testimoniale vor putea fi accesate pe site-ul, canalul de Youtube si pe rețelele de social media ale solicitantului și pe paginile web ale liceelor din sector.
    • 1 Film al proiectului – un material video de 10 minute care cuprinde testimonialele elevilor și scurte intervenții ale echipei solicitantului (psiholog specializat, consilier educațional, business coach) , reprezentaților liceelor (directori, consileri școlari, diriginți), reprezentanților companiilor partenere și părinților privind experiența în cadrul proiectului. Filmul proiectului va putea fi accesat pe site-ul, canalul de Youtube și pe rețelele de social media ale solicitantului și pe paginile web ale liceelor din sectorul 3.
    • 1 Padlet – o activitate colectivă realizată de grupul ţintă prin  instrumente digitale colaborative (conceptul de  storytelling) a unor produse digitale în care fiecare are la dispoziție un spațiu pentru descrierea experienței personale și pentru atașarea imaginilor reprezentative din cadrul proiectului.
SCOPUL ȘI OBIECTIVUL PROIECTULUI

Scopul proiectului „De la vocație, prin experiență, la performanță” îl reprezintă ghidarea liceenilor pentru identificarea drumului vocațional și transformarea pasiunilor în căi de urmat pentru viitoarea lor carieră, fiind un program care armonizează latura cognitivă a adolescentului cu cea afectivă, atitudinală și comportamentală.

Obiectivul general al proiectului constă în organizarea şi implementarea unei campanii de informare şi de conştientizare pentru 52 de elevi din cele două licee partenere privind testarea vocaţională şi consilierea în carieră prin asigurarea accesului la resurse viabile şi consistente în vederea luării unei decizii responsabile şi asumate pentru studii şi carieră.

BENEFICIILE PROIECTULUI

Alegerea profesiei este un moment important în viaţa fiecărui individ, constituind una dintre premisele majore ale inserţiei sociale, aceasta având loc într-un context mai larg, în care sunt implicaţi factori de natură personală, educaţională, socio-economică.

Prin acest proiect ne propunem realizarea unui dialog deschis despre domeniile de interes, despre alegerile tinerilor pentru viitoarea carieră și despre criteriile luate în considerare în decizia de a urma o anumită facultate și de a alege o meserie.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE

Înscrierea în proiect se face în perioada 26 septembrie – 07 octombrie în baza unei scrisori de motivație, în format word, de maximum 250 de cuvinte, în care aplicanții (elevii claselor a X-a și a XI-a) ne vor convinge că sunt candidații ideali pentru a deveni beneficiarii reali.

În redactarea scrisorii, liceenii vor ține cont de motivarea intenției, descrierea intereselor profesionale și vor oferi mai multe detalii despre activitățile extracurriculare din ultimii 2 ani la care au participat.

*Identificarea grupului țintă format din elevii participanți din fiecare liceu este realizată de către Comisia de selecție pe baza unei proceduri pusă la dispoziție de Solicitant și adusă la cunoștință finanțatorului.

Colegiul Național „Matei Basarab”

Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”

Apariții media

KIT RED

Formular de înscriere în proiectul „De la VOCAȚIE, prin EXPERIENȚĂ, la PERFORMANȚĂ”
Date de contact elev
Date de contact părinte/tutore
Încarcă documentele
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
În cazul în care nu reușești să încarci documentele, contactează-ne la 0726.297.858 sau trimite-ne email la [email protected]